קטעי גניזה מוקדמים של תרגום רס"ג לתורה: ספרים וסופרים – מענק מחקר של הקרן הלאומית למדע 201/21, לשנים 2022–2025.
זהו פרויקט המשך לפרויקט קטעי גניזה מוקדמים של תרגום רס"ג לתורה – מענק מחקר של הקרן הלאומית למדע 150/15. פרויקט מחקר זה מתמקד בזיהוי השתייכותם של קטעי גניזה שונים של תרגום רס"ג לתורה, שהשתמרו במקומות שונים, לאותם ספרים; בזיהוי סופרים שהעתיקו קטעים אלה ואיסוף פרטים נוספים עליהם במגוון מקורות ותעודות מגניזות קהיר; באיתור קטעים נוספים מוקדמים במיוחד של תרגום רס"ג לתורה, היכולים להשלים חסרים הקיימים בנוסח תרגום רס"ג שבכתב היד הקדום והחשוב של תרגום רס"ג לתורה, כ"י סנט פטרסבורג, הספרייה הלאומית הרוסית Yevr. II C 1, שזמנו המשוער 1009 / 1010 לספירה. גם בפרויקט זה נוטל חלק משמעותי חוקר הגניזה, ד"ר אמיר אשור.


קטעי גניזה מוקדמים של תרגום רס"ג לתורה – מענק מחקר של הקרן הלאומית למדע 150/15, לשנים 2019-2016.

פרויקט זה מוקדש לזיהוי ולחקר קטעי גניזה קדומים של תרגום רס"ג לתורה. כאלפיים קטעים של תרגום זה שרדו בגניזה הקהירית שמוצאה מבית הכנסת אבן עזרא שבפוסטאט (קהיר העתיקה). מרביתם שמורים כיום באוסף הגניזה שבספריית קיימברידג', ועוד רבים מהם שמורים בספריות ובאוספים נוספים ברחבי העולם, ובמיוחד באוסף פירקוביץ' שבספרייה הלאומית הרוסית בסנט פטרסבורג, באוסף אדלר של הסמינר התיאולוגי בניו יורק, בספרייה הבריטית ובספריית אוניברסיטת אוקספורד. מספר מאמרים כבר נתפרסמו או עומדים להתפרסם בעקבות מחקר זה, חלקם בשיתוף עם חוקר הגניזה, ד"ר אמיר אשור, הנוטל חלק גם בפרויקט זה.

להלן דוגמה לקטע גניזה של תרגום רס"ג לתורה בצורת רוטולוס (Cambridge, CUL T-S NS 285.160
), ובו תרגום רס"ג לבראשית ז 23 – 24, ח 1 – 5. על קטע זה וקטעים נוספים שהועתקו בידי אותו סופר ראו כאן:

Zewi, Tamar & Ashur, Amir. 2020. “Early Genizah Fragments of Saadya Gaon’s Bible Translation Copied by Samuel b. Shechaniah b. Amram.”Journal of Semitic Studies65/2: 435–472.

gnizaהנוסח השומרוני של תרגום רס"ג לתורה – מענק מחקר של הקרן הלאומית למדע 18/09, לשנים 2012-2010.
תרגום רס"ג (רב סעדיה גאון, 882 - 942) לתורה, שנכתב בערבית יהודית ונמסר במרוצת הדורות הן באותיות עבריות הן באותיות ערביות, היה מוכר גם לשומרונים. פרויקט זה הוקדש להכנת מהדורה ביקורתית של הנוסח השומרוני של תרגום רס"ג לתורה בהתבסס בעיקר על כתב יד לונדון, הספרייה הבריטית OR7562, הכתוב באותיות שומרוניות, ולחקר הנוסח הזה בהשוואה לנוסחים אחרים של תרגום רס"ג לתורה ולתרגומי מקרא שומרוניים אחרים לערבית. עם השלמתו יצאו לאור כמה מאמרים שלי בנושא וכן ספרי הבא:
Zewi, Tamar. 2015. The Samaritan Version of Saadya Gaon’s Translation of the Pentateuch. (Biblia Arabica: Texts and Studies 3). Leiden: Brill.
The Samaritan Version of Saadya Gaons Translation