מטרת הלימודים
מטרת הלימודים בחוג ללשון העברית היא להעניק ללומדים בסיס עיוני ומתודי לחקירת הלשון העברית, ולהכשיר מורים להוראת הלשון העברית בבתי-הספר העל-יסודיים. מטרה זו תושג על-ידי הקניית ידיעה ממצה ומקיפה בלשון העברית לתקופותיה, בזיקה לשפות השמיות האחיות, ותוך יישום הישגי הבלשנות הכללית המודרנית.
 
לימודי התואר השני מהווים המשך ללימודי התואר הראשון בחוג ללשון העברית.
תכליתם להרחיב ולהעמיק את הידיעות בחקר הלשון העברית לתקופותיה, וכן לבסס ולהרחיב את השימוש בכלי המחקר ובשיטות המחקר הנהוגים בתחומי הפילולוגיה העברית והבלשנות העברית למקצועותיהן העיקריים על-מנת להכשיר את הלומדים למחקר עצמאי בתחום הלשון העברית, ולהוראתה בכיתות הגבוהות של בית-הספר התיכון.