ראש החוג : ד"ר אהד כהן
מיקום: מגדל אשכול קומה 18, חדר 1819
שעות קבלה: בתיאום עם מרכזת החוג
טלפון לתיאום: 04-8249281
דואר אלקטרוני: ohadcohen@univ.haifa.ac.il

יועץ הב"א של החוג: ד"ר דלית אסולין
מיקום: מגדל אשכול קומה 18, חדר 1819
שעות קבלה: בתיאום מראש
טלפון לתיאום: 04-8288189
דואר אלקטרוני: dalitassouline@gmail.com
  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
// ![DATA[ document.write(''); // ]]>


עוזרת מנהלית לראש החוג: הגב' יהב רוזן 
שעות קבלה: ימים א'-ה' בין השעות 11:30-9:30
חדר : 1816
טלפון: 04-8249281
פקס: 04-8249732
דואר אלקטרוני: yrosen@univ.haifa.ac.il


כתובת למשלוח דואר:
החוג ללשון העברית
אוניברסיטת חיפה 
שד' אבא חושי 199                                                                                                                                                                                               הר הכרמל 3498838