סטודנט / סטודנטית יקרים
סגל החוג מברך אותך בשנת לימודים פורייה, מעניינת ונעימה.
להלן שעות הקבלה שלנו חברי הסגל. כל אחד מאיתנו נמצא לרשותכם בשעה ובחדר הנקובים והנכם מוזמנים לפנות אלינו בכל שאלה ובעיה.
מומלץ לתאם מראש את הפגישה באמצעות הדוא"ל.

סגל אקדמי

ד
ד"ר אוהד כהן - ראש החוג
סגל בכיר - מרצה בכיר
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
04-8288189
עברית מקראית, לשון מגילות מדבר יהודה, ארמית מקראית, ארמית של תרגומי המקרא, בלשנות שמית משווה, תחביר, מערכת הפועל, לשון השירה המקראית, העברית של תקופת ההשכלה
פרופ' מיכל אורנן-אפרת
פרופ' מיכל אורנן-אפרת
סגל בכיר - פרופ' מן המניין
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
04-8240190
מורפולוגיה, סמנטיקה, תחדישים מילוניים, חקר השתיקה מבעיה ומשמעויותיה, מודלים בלשניים בתחומים חוץ-בלשניים מיכל אורנן-אפרת היא פרופסור מהמניין בחוג ללשון העברית באוניברסיטת חיפה. תחומי עיסוקה הם הלשון והחיים: איקוניות לשונית, תחדישים, נארטיב שמות פרטיים כמפגש לשון חברה ופרט; הלשון והבלשנות בתחומים חוץ-לשוניים: סימני מסחר התיאוריה והפרקטיקה הפסיכואנליטית. למן 2005 עיקר עיסוקה בחקר השתיקה כאמצעי הבעה. בספריה מדברים שתיקה – עיון בלשני בשתיקה כאמצעי הבעה, ירושלים: מאגנס, 2014; ועל שפתם תפרח הדומיה: אנתולוגיה מוארת של שירי שתיקה, הוצאת הקיבוץ המאוחד, 2017. בעריכתה שתיקות: על מקומה של השתיקה בתרבות וביחסים בין-אישיים, 2007,תל-אביב: רסלינג.  מיכל אורנן-אפרת היא פרופסור מהמניין בחוג ללשון העברית באוניברסיטת חיפה. תחומי עיסוקה הם הלשון והחיים: איקוניות לשונית, תחדישים, נארטיב שמות פרטיים כמפגש לשון חברה ופרט; הלשון והבלשנות בתחומים חוץ-לשוניים: סימני מסחר התיאוריה והפרקטיקה הפסיכואנליטית. למן 2005 עיקר עיסוקה בחקר השתיקה כאמצעי הבעה. בספריה מדברים שתיקה – עיון בלשני בשתיקה כאמצעי הבעה, ירושלים: מאגנס, 2014; ועל שפתם תפרח הדומיה: אנתולוגיה מוארת של שירי שתיקה, הוצאת הקיבוץ המאוחד, 2017. בעריכתה שתיקות: על מקומה של השתיקה בתרבות וביחסים בין-אישיים, 2007,תל-אביב: רסלינג.מיכל אורנן-אפרת היא פרופסור מהמניין בחוג ללשון העברית באוניברסיטת חיפה. תחומי עיסוקה הם הלשון והחיים: איקוניות לשונית, תחדישים, נארטיב שמות פרטיים כמפגש לשון חברה ופרט; הלשון והבלשנות בתחומים חוץ-לשוניים: סימני מסחר התיאוריה והפרקטיקה הפסיכואנליטית. למן 2005 עיקר עיסוקה בחקר השתיקה כאמצעי הבעה. בספריה מדברים שתיקה – עיון בלשני בשתיקה כאמצעי הבעה, ירושלים: מאגנס, 2014; ועל שפתם תפרח הדומיה: אנתולוגיה מוארת של שירי שתיקה, הוצאת הקיבוץ המאוחד, 2017. בעריכתה שתיקות: על מקומה של השתיקה בתרבות וביחסים בין-אישיים, 2007,תל-אביב: רסלינג.  קורות חיים
פרופ' יעל משלר
פרופ' יעל משלר
סגל בכיר - פרופ' מן המניין
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
04-8249965
חקר השיח, חקר לשון השיחה של העברית החדשה, פרגמטיקה, בלשנות של אינטראקציה, שיח ותחביראתר אישי : https://www.researchgate.net/profile/Yael_Maschler  
פרופ' תמר צבי
פרופ' תמר צבי
סגל בכיר - פרופ' מן המניין
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
04-8240191
תחומי עניין: בלשנות שמית בדגש על תחביר (עברית, ערבית, געז, אכדית, אוגריתית), העברית המקראית והעברית לתקופותיה, הערבית הקלאסית והערבית הבינונית ובפרט לשונו של תרגום רס"ג לתורה.
ד
ד"ר סול אזואלוס-אטיאס
סגל בכיר - מרצה בכירה
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
04-8240192
תחומי-הדעת: בלשנות עברית ושמית, בלשנות משפטיתתחומי ההתמחות: תחביר, סמנטיקה, פרגמטיקה היסקית, ניתוח השיח, פרשנות משפטית. לצורך הבנה תיאורטית של הלשון ודרך תפקודה, אני מיישמת שיטות מחקר המבוססות על תיאוריות וכלים בלשניים להיבטים בין-תחומיים העוסקים בדרך שבה משמשת הלשון את דובריה בנסיבות מסוימות במגוון הקשרים חברתיים-היסטוריים.https://haifa.academia.edu/SolAzuelosAtias
ד
ד"ר דלית אסולין
סגל בכיר - מרצה בכירה
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
04-8288189
תחומי עניין: לשונות במגע, בלשנות היסטורית, לשון ואידאולוגיה, לשונות היהודים, יידיש ועברית, יידיש חרדית.
ד
ד"ר עברי בוניס
סגל בכיר - מרצה
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
כתבתי את עבודת הדוקטור שלי על תחביר הצורות של הארמית היהודית הארץ ישראלית באוניברסיטה העברית, בהנחיית פרופ' סטיב פסברג (2018). תחומי המחקר העיקריים שלי כוללים דקדוק היסטורי והשוואתי של לשון חז"ל ושל ניבי הארמית הקדומה והחדשה. חקרתי התפתחויות בשימוש בתווית היידוע העברית והארמית, הדקדוק ההיסטורי של כינויי הרמז בלשון חז"ל, וההתפתחות ההיסטוריות של נטיות הפועל בארמית, בפרט בארמית המערבית המאוחרת וניבי הארמית החדשה מהרי מול הלבנון (מעלולא). בין שאיפותיי המחקריות - הבנת התמונה הלשונית המורכבת של תקופת חז"ל בארץ־ישראל. במחקריי אני תמיד גם משווה את המצב בעברית ובארמית לשפות אחרות, בפרט לשפות שמיות. במסגרת זו יש לי עניין רב בערבית המדוברת, בפרט הערבית הסורית שבאה במגע הדוק עם הארמית החדשה המערבית.

עמיתי הוראה

 
מור דוגמא
עמיתת הוראה
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
 
 
 
יובל גבע
עמית הוראה
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
 
 

עמיתי מחקר

 
ד"ר דוד בנחמו חימנס
עמית מחקר
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
 
 
 
ד"ר הלה פולק-יצחקי
 
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
 
 
ד
ד"ר אנה ענבר
עמיתת מחקר
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
 
 
 
ד"ר סוניה ימפולסקיה
עמיתת מחקר
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
סוניה ימפולסקיה היא דוקטור לבלשנות וסוציו-בלשנות. תחומי המחקר שלה מתמקדים בנושאים הבאים: רב לשוניות, דיגלוסיה, שפות מיעוטים ושפות בסכנת הכחדה, תחיית שפה, נימוס לשוני וצורות פנייה. תחומי מומחיותה הם השפה העברית (במיוחד עברית אשכנזית מתקופות היסטוריות שונות) ויידיש (בפרט יידיש חסידית עכשווית). היא השלימה תואר ראשון (2004), תואר שני (2007) ודוקטורט (2017) במחלקה לעברית ושפות שמיות באוניברסיטת סנט פטרבורג. היא גם סיימה תואר שני (2010) ותוכנית דוקטורט (2013) בסוציולינגוויסטיקה במחלקה לאנתרופולוגיה תרבותית וסוציו-בלשנות באוניברסיטה האירופית של סנט פטרסבורג. כיום היא חוקרת פוסט דוקטורט באוניברסיטת חיפה (המחלקה ללשון עברית) ומשתתפת בשני מחקרים באוניברסיטת קולג' לונדון (המחלקה למדעי העברית והיהדות).https://ucl.academia.edu/SonyaYampolskaya
פרופ' ירון מטרס
פרופ' ירון מטרס
עמית מחקר
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
My research interests are contact linguistics, urban multilingualism, language typology, dialectology, language documentation, language policy and forensic linguistics (in particular language analysis for the determination of origin). My main language specialisms are Romani, languages of the Middle East (in particular Kurdish, Arabic, Domari and Turkish) and German dialects, as well as so-called ‘Sonderprachen’ (special languages or in-group vocabularies of peripatetic populations). I have led large-scale research projects on the dialects of Romani, Kurdish, and Arabic and on Mixed Languages, linguistic areas, and urban multilingualism, with grants from a variety of UK-based and European research councils and foundations. I was Professor of Linguistics at the University of Manchester until 2020, and have held honorary and guest positions at the universities of Sorbonne, Cambridge, La Trobe, Berlin-Humboldt, Aston Institute for Forensic Linguistics, Hanse Institute for Advanced Studies, and others. In 2017 I was awarded a British Academy Wolfson Professorial Fellowship to study policy and practice around urban multilingualism. I studied General Linguistics and Arabic at the Hebrew University, and Comparative and German Linguistics at the universities of Tübingen and Hamburg, completing my MA thesis on Kurdish and my PhD on a pragmatic-functional and typological analysis of Romani.

אמריטי וגמלאים

 
פרופ' יצחק אבישור
אמריטוס - פרופ' מן המניין
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
 
תחומי עניין: הלשון העברית והלשונות השמיות העתיקות (אוגריתית, פניקית, ארמית), הרטוריקה במקרא, הלשון הערבית היהודית החדשה וספרותה במזרח
 
פרופ' משה אזר ז"ל
אמריטוס - פרופ' מן המניין
 
 
 
תחומי עניין: לשון המקרא, לשון המשנה, עברית בת ימינו: תחביר, סמנטיקה, ניתוח השיח, ארגומנטציה, פרשנות משפטית דברים לזכרו של פרופ' אזר ז"ל
 
פרופ' אילן אלדר
אמריטוס - פרופ' מן המניין
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
 
תחומי עניין: החשיבה הבלשנית והספרות הדקדוקית בימי הביניים, תחיית הלשון העברית, תכנון לשון.
 
פרופ' אהרן דולגופולסקי ז"ל
אמריטוס - פרופ' מן המניין
 
 
 
תחומי עניין: בלשנות שמית והשוואית דברים לזכרו של פרופ' אהרן דולגופולסקי ז"ל
 
פרופ' יעקב מנצור ז"ל
אמריטוס - פרופ' מן המניין
 
 
 
תחומי עניין: לשון עברית וערבית יהודית
 
פרופ' יוסף שטרית
אמריטוס - פרופ' מן המניין
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
 
תחומי עניין: בלשנות כללית, תורת השיח, פרגמטיקה, סוציולינגוויסטיקה, פואטיקה, חקר הדיאלקטים הערביים היהודיים של צפון אפריקה, המרכיב העברי בלשונות היהודים, תרבות יהודי צפון אפריקה להיבטיה השונים
 
ד"ר יעקב גרונטפסט ז"ל
מרצה בכיר
 
 
 
תחומי עניין: לשונות שמיות
 
ד"ר אריה פילובסקי
מרצה בכיר
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
 
תחומי עניין: סופרים דו לשוניים (עברית-יידיש), זיקת הגומלין עברית-יידיש ביצירותיהם של סופרים דו-לשוניים, לקסיקוגרפיה יידית, הרכיב העברי-ארמי שביידיש.
 
פרופ' עירית מאיר ז"ל
סגל בכיר - פרופ' חבר
 
 
 
.תחומי עניין: מורפולוגיה ותחביר של העברית בת-ימינו, שינויים דיאכרוניים בשפה, בלשנות של שפות סימנים