עבודות גמר לתואר שני וכמחקר מקדים (תזות)

מיקום בספריה מנחים סטודנט כותרת שנה
ZD130.A9 1991 פרופ' יוסף שטרית סול אזואלוס-אטיאס לשון השיח התעמולתי: עיון פרגמטי-רטורי 1991
ZD130.S5 1991 פרופ' יוסף שטרית שושנה שקד לשון הפרסומת - אסטרטגיות שכנוע, תחביר ולקסיקון 1991
ZD130.A5 1993 פרופ' משה אזר יוסי עמרוסי הסמיכות לסוגיה במשנה 1993
ZD130.T3 1993 פרופ' יעקב מנצור מיכל טל הלשון העברית במודעות של תל-אביב הקטנה בשנים 1900-1935 1993
ZD130.M3 1993 פרופ' אילן אלדר אסף מאלי משנתו הדקדוקית ושיטת ביאור המלים של ר’ מיוחס פרשן המקרא על-פי פירושו לספר דברים 1993
ZD130.Z4 1996 פרופ' יצחק אבישור מרים זידאן שדה הציפייה בלשון המקרא 1996
ZD130.B3 1997 פרופ' יצחק אבישור אבראהים באסל מאפייני לשון תרגום נביאים ראשונים בערבית יהודית ובערבית נוצרית מן המאה הארבע-עשרה - המשותף והמבדיל 1997
ZD130.L4 1997 פרופ' משה אזר ענת לשם-שלזק הרטוריקה של מאמרי הפרסומת 1997
ZD130.A3 1998 פרופ' משה אזר פנינה אברמסון הנשוא חסר גוף ומספר (החג"מ):דגם תחבירי מתרחב להבעת המודליות 1998
ZD130.S7 1998 ד"ר תמר צבי שירה סטרובינסקי השלילה של הבינוני הפועל בספרות העברית מדור המדינה ואילך: פרק בתחביר ובסגנון של העברית הספרותית החדשה 1998
ZD130.S43 1999 פרופ' יצחק אבישור מיכל שקט עיונים לשוניים במבחר מונחים מוסיקליים במקרא 1999
ZD130.B25 2000 פרופ' יצחק אבישור רביעה בסיס המרכיב הארמי והעברי בלהג הערבי של הדרוזים בארץ-ישראל 2000
ZD130.W6 2000 פרופ' יצחק אבישור אייל וולפין רובד לשון המקרא במחזה "צור וירושלים" למתתיהו שוהם 2000
ZD130.A7 2002 פרופ' מיכל אפרת אסנת ארגמן ידע פסיבי לעומת שימוש אקטיבי ב"מילים יפות" בקרב דוברי העברית החדשה 2002
ZD130.B58 2003 פרופ' מיכל אפרת אירית בלושטין בדיקת השתגרותם של מונחים רשמיים בתחום המטבח אצל הגורם המתווך: ספרות הבישולהישראלית ומילונים לעברית בת זמננו בשבעת העשורים האחרונים 2003
ZD130.S53 2004 פרופ' אילן אלדר עאדל שקור משפט הזיקה בעברית המשוערבת 2004
ZD130.P65 2004 ד"ר יעל משלר הלה פולק-יצחקי תפקידיהם של כינויי הגוף הפרודים, החבורים והפרוקליטיים בתפקיד נושא תחבירי בשיח העברי הדבור 2004
ZD130.Z45 2006 ד"ר משה מורגנשטרן קורי זיידלר ניסוחים משפטיים במגילות קומראן והשוואתם לניסוחים משפטיים בתורה ובמשנה 2006
ZD130.D3 2006 ד"ר עירית מאיר, ד"ר אורן לם ליאור דגן הפעלת ידע תחבירי, סמנטי ומורפולוגי בעת פענוח משפט בכתב עברי בלתי מנוקד בקרבלקויי קריאה 2006
ZD130.G49 2006 ד"ר עירית מאיר עינת גז תפיסת הצורה הבלתי מסומנת במערכת המין הדקדוקי בעברית 2006
ZD130.P35 2006 פרופ' מיכל אפרת רחל פלטיאלי הניב בשפה העברית - תכונותיו ואפיונו 2006
ZD130.A85 2007 פרופ' מיכל אפרת ברק אוירבך השתיקה כאמצעי רטורי בשיח התעמולתי 2007
ZD130.A2 2007 פרופ' תמר צבי זאהי עבאס השתקפות ההיבטים התחביריים והסמנטיים של "כי" בתרגום רס"ג 2007
ZD130.K78 2007 ד"ר יעל משלר שני קרופיק סמני שיח בתקשורת הקוואזי-סינכרונית מתווכת-המחשב (שיח הצ'אט) 2007
ZD130.S4 2007 ד"ר יעל משלר סוזן שאער משפטי זיקה בשיח העברי היומיומי – הדבור 2007
ZD130.B8 2008 ד"ר עירית מאיר חן בוחבוט יכולתם של ילדים דוברי עברית להבחין בין מלים בעלות דגם עברי ילידי לבין מלים עבריות שאינן בעלות דגם עברי ילידי 2008
ZD130.K59 2008 ד"ר משה מורגנשטרן
פרופ' יוסף טובי
תאיר קיזל תרגומי המקרא הקדם סעדיאנים לערבית יהודית 2008
ZD130.S52 2008 פרופ' מיכל אפרת מיכל שקט תרומת הכלים הבלשניים בבחירת שמות פרטיים בזמר העברי 2008
ZD130.A33 2009 ד"ר יעל משלר הדיל אבופארס-כמאל צירופי נשואים-מזמיני-השלמה בשיח העברי היומיומי הדבור 2009
ZD130.H35 2009 פרופ' תמר צבי רודינה חאמד המגע הלשוני בין העברית והערבית בעיתונות הערבית המודפסת במדינת ישראל 2009
ZD130.A4 2009 ד"ר עירית מאיר גלית אגיון הגורמים הלשוניים המשפיעים על הופעת התבנית המעריכה המורחבת (זה + פרדיקט מאובן + משלים) במשלב הבלתי פורמאלי של העברית בת-ימינו 2009
ZD130.A53 2010 ד"ר משה מורגנשטרן עדי אמסטרדם אוצר המילים במגילות השירה מקומראן : בחינה לקסיקאלית כיתתית וחוץ-כיתתית 2010
ZD130.T36 2011 פרופ' מיכל אפרת חוה תניה-זומר מהן 'שאלות רטוריות'? : הגדרתן וזיהוין תוך בחינתן על פי מאפיינים צורניים, פונקציונאליים ופרגמאטיים 2011
ZD130.S55 2011 פרופ' תמר צבי יריב שוק עיון במבני הסמיכות בספרות העברית בת זמננו 2011
ZD130.W67 2011 ד"ר משה מורגנשטרן
ד"ר משה לביא
יהונתן וורמסר לשון ספרות העברית התנחומא-ילמדנו 2011
ZD130.Z48 2014 פרופ' מיכל אפרת אושרי זיגלבוים השתקפותם של תהליכי גלובליזציה בבחירת שמות פרטיים לילודים יהודיים בישראל מתחילת המילניום 2014
ZD130.N3 2014 פרופ' תמר צבי טל נוה גזירת שורשים בעברית לתקופותיה ממילים זרות בלשון המקרא 2014
ZD130.M35 2014 ד"ר יהודית הנשקה ח'אלד מריסאת מרכיב העברי-ישראלי בלשונם הערבית של הבדואים בצפון ישראל: בחינה בלשנית 2015
ZD130.Y3 2014 פרופ' עירית מאיר מיכל ירוקר  תהליכי שינוי שחלו במבנים חבורים ופרודים בלשון העיתונות העברית לילדים בשנים 1930-2012 2015
ZD130 .A48 2015 פרופ' משה מורגנשטרן תום אלפיה עיונים בגלוסריום המנדאי מליידן מן המאה ה-17 2015
 ZD130.C6 2015 ד"ר סול אזואלוס-אטיאס גלית כהן מאפייניה התחביריים של עברית פסקי הדין הפליליים 2015
 ZD130 .Z3 2015 ד"ר דלית אסולין אסנת זפרני יסודות למדניים ואשכנזיים בלשונם של חרדים מזרחיים בישראל 2015
 ZD130 .M39 2015 ד"ר סול אזואלוס-אטיאס מאיה מזור האסטרטגיות הלשוניות של אוכפי חוק וחשיפת מידע מובלע בדברי עדים 2016
 ZD130.L6 2016 ד"ר סול אזואלוס-אטיאס ניצן לוינסון המאפיינים הלשוניים והתפקידים הפרגמטיים של הסמיכות הכפולה בחוזה המשפטי 2016
ZD130.D6 2016 פרופ' יהודית הנשקה עידית דומיין-שמאי לשון הטקסים בקרב נשים ממוצא מזרחי: נוסח, מגע בין-לשוני ומטא לשון 2016
 ZD130.T7 2016 פרופ' עירית מאיר עינת טרכטמן הגורם לאלטרנציות בהפקת התנועה בה"א הבניין בצורות העבר של בניין הפעיל 2016
ZD130.M37 2017 פרופ' מיכל אורנן-אפרת מאי מרקוביץ מה מספר נרטיב השם הנבחר כפי שהוא מוצג על ידי ההורים על החוויה של לידת פג 2017
ZD130.D32 2017 פרופ' יהודית הנשקה קרן דגן משה לשון האסירות בישראל: בחינה לשונית 2017
ZD130.S67 2017 ד"ר סול אזואלוס-אטיאס שיר שטרן נסיבות המאפשרות השתמעות נושא, נשוא או מושא בעברית המדוברת 2017
ZD130.A28 2017 פרופ' יהודית הנשקה אלחנן אבטה (גזרת ל"א בלשון אמוראי א"י על פי מדרש בראשית רבה (כתב יד וטיקן 30 2017
ZD130.D8 2018  פרופ' יהודית הנשקה מור דוגמא הפעלים המרובעים בלשון המשנה: על פי כתב יד קאופמן 2018
ZE130.A38 2017  ד"ר סול אזואלוס-אטיאס  ג'ולין אבו חדרא  השפעת שפת האם הערבית על העברית של ערביי ישראל: היבטים לשוניים ומושגיים-תרבותיים 2019 
ZD130. A69 2018   ד"ר סול אזואלוס-אטיאס אורה ארד זונה", "נידה", מורדת": היבטים דקדוקיים, לקסיקליים, סמנטיים ופרגמטיים 2018
ZD130.F57 2019  פרופ' יעל משלר סתו פישמן מה שרציתי להגיד זה ש...: התבנית "מה ש-" במבנים פסאודו-מבוקעים בשיח העברי הדבור  2019 
ZD130.B54 2019  פרופ' תמר צבי וד"ר אוהד כהן  יובל ביר  התנהגות גזרת עו"י וגזרת ע"ע במערכת הפועל של העברית המקראית בהשוואה ללשונות השמיות הצפוניות-מערביות במחצית השנייה של האלף השני ובמחצית הראשונה של האלף הראשון לפני הספירה 2019
ZD130.F45 2019  ד"ר ברכה ניר ופרופ' עירית מאיר ז"ל  הגר פיינשטיין  המשלב הלשוני כגורם מבחין בין סוגות בשיח כתוב של מבוגרים חירשים: טקסט סיפורי לעומת טקסט עיוני 2019 
ZD130.G57 2020  פרופ' תמר צבי  אורי גירון גרינבוים   משפטי ייחוד בתרגום רס"ג לתורה 2020 
ZD130.G67 2020 פרופ' יעל משלר נתנאל גורצקי 'שזה ממש מוזר': על התהוותן של תבניות שזה בשיח העברי הדבור 2020
  ד"ר אוהד כהן  תמר קרני  The Syntax of the Theophoric Personal Names from Persian Era Idumea in Comparison to the Syntax of Theophoric Personal Names in  Biblical Hebrew  2023

 

עבודות גמר לתואר שני בהכנה (תזות בהכנה - לאחר אישור הצעת המחקר)

--------  מנחים סטודנט כותרת שנה
         

 

עבודות גמר לתואר שני (תזות בהכנה - טרם אישור הצעת המחקר)

  מנחים סטודנט נושא