ציונים בחוג ללימודים הרב תחומיים

סטודנט יקר,
 
החל משנת הלימודים תשע"ז קבלת ציונים  תתאפשר באמצעות מערכת הודעות בהתאם לחוק צנעת הפרט.