הודעת ביטול:

אנו מצטערים להודיע שמסיבות בלתי צפויות, הרצאתן של ד"ר הדר נץ ושיר פינקלשטיין "דאגה מוגזמת או חשש מבוסס: כתיבה של תלמידים בווטס-אפ ובחיבורים", שהיתה אמורה להתקיים מחר, יום שני, ה-30 במאי, בוטלה.

לכל מי שהתכוונו להגיע, אנא קבלו את התנצלותנו.שלום חברות וחברים,

הסמינר המחלקתי האחרון לשנת תשפ"ב יתקיים ביום שני כ"ט באייר, 30 במאי.

ד"ר הדר נץ ושיר פינקלשטיין (התוכנית לחינוך רב לשוני, ביה"ס לחינוך, אוניברסיטת תל אביב) ירצו על הנושא:

דאגה מוגזמת או חשש מבוסס: כתיבה של תלמידים בווטס-אפ ובחיבורים

ההרצאה תתקיים בשעות 17:45-16:15.

בואו בשמחה!

תקציר ההרצאה:
ללשון המסרונים סגנון ייחודי, הנוצר מההכלאה בין לשון הדיבור לבין לשון הכתב. בין היתר מאופיינת לשון זו בחריגוֹת מכללי הדקדוק הנורמטיבי. שליחת מסרונים היא פעילות פופולרית בימינו, הנהיית יותר ויותר נפוצה עם השנים, בפרט בקרב בני ובנות הנוער. מכאן עולה החשש מפני השפעת לשון המסרונים על היכולות האורייניות של בני ובנות הנוער, ובפרט על כישורי הכתיבה שלהם. מחקר זה מבקש לבחון את תפוצתן של החריגוֹת מכללי לשון התקן, תוך השוואה בין כתיבתם של תלמידים בשתי סוגות שונות: בלשון הבלתי-פורמלית, כפי שהיא באה לידי ביטוי בהודעות ווטס-אפ לעומת כתיבתם בלשון הפורמלית, כפי שבאה לידי ביטוי בחיבורים הנכתבים במסגרת תכנית הלימודים הבית ספרית. במחקר זה ישנה התמקדות בעיקר בתופעות דקדוקיות, וביניהן יידוע תת-תקני של סמיכויות, שימוש ב-י' בצורת עתיד מדבר ועוד. מהממצאים עולה כי החריגוּיוֹת הדקדוקיות הנפוצות בלשון המסרונים הבלתי-פורמלית הן נדירות בלשון הפורמלית הנדרשת בכתיבת חיבורים. בכך מספק המחקר הנוכחי צפירת הרגעה באשר לחשש מהשפעותיה השליליות של לשון המסרונים על העברית התקנית הכתובה.