בסמינר המחלקתי האחרון לסמסטר א תשפ"ב ירצה ד"ר כריסטיאן שטאדל מהמחלקה ללשון העברית באוניברסיטת בן-גוריון בנגב.
נושא הרצאתו:
להן: מילית מודלית במגילה החיצונית לבראשית

ההרצאה תתקיים בזום ביום שני א' בשבט תשפ"ב, 3 בינואר 2022 בשעות 17:45-16:15.

הקישור לזום: https://us02web.zoom.us/j/82136745621
הינכם מוזמנים!