הינכם מוזמנים לסמינר המחלקתי הראשון לשנת הלימודים תשפ"ב: 
ד"ר אנה ענבר, האוניברסיטה העברית בירושלים, דקדוק ומחוות: מבנה הרשימה בעברית
הסמינר יתקיים ביום שני י"ט בחשוון תשפ"ב, 25.10.2021 בשעות 16:15–17:45, חדר 146 בספרייה.

בואו בשמחה!