ההרצאה הבאה בסדרת ההרצאות של הסמינר המחלקתי:
Prof. Paul Hopper, Carnegie Mellon University
Temporality in Linguistics


ההרצאה תתקיים בכ' בטבת תשפ"א, 4 בינואר 2021 בשעה 16:15.
הקישור לזום: https://us02web.zoom.us/j/89405383820

כולם מוזמנים!


כאן אפשר לצפות בהרצאה.
.To view Paul Hopper's talk press here