הסמינר המחלקתי הבא יתקיים ביום שני י"ד בכסלו תשפ"א; 30 בנובמבר 2020 בשעה 16:15.
בתוכנית:

פרופ' שטפן שורש, אוניברסיטת מרטין לותר האלה-ויטנברג
העברית השומרונית – היבטים לקסיקוגרפיים

דינה סנדר, האוניברסיטה העברית
"להבדיל אלף אלפי הבדלות" [le'avdil 'elef 'alfej 'avdoles]: הגייה אשכנזית בעברית החרדית – היבטים דקדוקיים ופרגמטיים

הקישור לזום: https://us02web.zoom.us/j/89405383820

בואו בשמחה! 

כאן אפשר לצפות בהרצאות.