הסמינר המחלקתי שלנו, המתוכנן לשבוע הבא, יתקיים מרחוק באמצעות הזום.
מועד: יום שני, י"ז באייר תש"ף; 11 במאי 2020
מרצים וכותרות:
פרופ' דורית רביד, אוניברסיטת תל אביב
רכישת מערכת הפועל בעברית: בין ההתפתחות לדקדוק ולפרגמטיקה
ד"ר יריב שוק, החוג ללשון העברית באוניברסיטת חיפה
ארון עץ' או 'ארון של עץ': תפיסת הגניטיב של הכותבים כגורם המשפיע על בחירת מבנה הסמיכות בעברית הכתובה לתקופותיה
 
ההרצאה הראשונה תתחיל בשעה 16.15, אך נבקש מכולכם להיכנס למערכת כבר בשעה 16.00 על מנת להתארגן ולשוחח מעט לפני ההרצאות.
 
נבקש מכולם להפעיל את המצלמות במהלך כל הסמינר. נודה על כל שאלה, הערה והארה למרצים.
 
להזכירכם, נוכחות התלמידות והתלמידים המתקדמים חובה.
 
לתקציר הרצאתה של פרופ' דורית רביד לחצו כאן.

כאן אפשר לצפות בהרצאות.

screen shot 2020 05 11 at 18.07.19

screen shot 2020 05 11 at 17.58.25