רות שטרן - עיון דיאכרוני בתחבירה ובתפקידה של המילית 'נא' - 13.1.2020

ביום שני, ט"ז בטבת תש"ף; 13 בינואר 2020 ניפגש שוב בסמינר החוגי שלנו.
המרצות הפעם הן:
גב' רות שטרן, האוניברסיטה העברית והאקדמיה ללשון העברית
עיון דיאכרוני בתחבירה ובתפקידיה של המילית 'נא'

גב' עינת טרכטמן, אוניברסיטת חיפה
הִפעיל או הֶפעיל: שינוי פונולוגי בסביבה עמומה כמקרה בוחן של התרחשות והתקבעות של שינויים לשוניים בשפה
 
הסמינר יתחיל בשעה 16.15 ויתקיים בחדר 709. כיבוד קל יוגש במקום.