top heb

דף הבית - מידע כללי על החוג

אנו מאחלים הצלחה בלימודים לכל תלמידינו.

מטרת הלימודים ומידע כללי על החוג
העברית היא שפה חיה, פעילה ותוססת, עם שורשים עתיקים והיסטוריה ארוכה וייחודית. מטרת החוג היא להקנות לסטודנטים בסיס עיוני ומתודי מקיף ומעמיק לחקר השפה. העברית נלמדת ונחקרת בחוג מנקודות מבט שונות: חקר המשמעויות בלשון (סמנטיקה), חקר הצירופים והמשפטים (תחביר), חקר צלילי השפה (תורת ההגה), חקר מבנה המילה (מורפולוגיה) וכן חקר השיח תוך הדגשת חקר העברית הדבורה וחקר השימוש הלשוני (פרגמטיקה).

כמו כן לומדים תלמידי החוג להכיר את העברית על תקופותיה: לשון המקרא, לשון חכמים, לשון תקופת הביניים והעברית בת-ימינו. ההיבט ההיסטורי של השפה מועשר בקורסים העוסקים בשפות שמיות אחרות, ובמקומה של העברית במשפחת השפות השמיות. בנוסף, נחקרת העברית ממבט רב-תחומי בקורסים העוסקים בנקודות ההשקה בין השפה ככלי תקשורתי בסיסי לבין תחומים שונים, כגון לשון וחברה, לשון ותקשורת, לשון ופסיכולוגיה, לשון ומשפט.

לימודי התואר השני מהווים המשך ללימודי התואר הראשון בחוג ללשון העברית. תכליתם להרחיב ולהעמיק את הידע וההבנה בהיבטים השונים של חקר הלשון העברית: הלשון העברית לתקופותיה, הלשונות השמיות, המגוון הלשוני של העברית החדשה, הבלשנות הכללית, הפרגמטיקה וחקר השיח ובכלל זה דגש מיוחד על חקר העברית הדבורה, וכן תחומים משיקים יחודיים. לימודי התואר השני שואפים לבסס ולהרחיב את השימוש בשיטות המחקר ובכלי המחקר הנהוגים בתחומי הפילולוגיה העברית והבלשנות העברית על-מנת להכשיר את התלמידים למחקר עצמאי בתחום, וכבסיס עיוני להוראה בכיתות הגבוהות של בית–הספר התיכון.

 

carmilim11

בשעה טובה יצא לאור כרך יא של כרמִלים (העברית ואחיותיה).

לתוכן העניינים לחצו כאן

לרגל יציאת הכרך החדש החליטה ההוצאה לאור להציעו לחוקרים, לסטודנטים ולמתעניינים בהנחה גדולה. 

המעוניינים מוזמנים לפנות אל חנות הספרים שליד מכון בן-צבי:

 bookstore@ybz.org.il ;  02-5398833

maslusmorim2014

תכנית לימודי מ"א למורים 

mezam2015

מיזם מלגות משותף עם ארגון המורים