top heb

מבזקים


החוג ללשון העברית - גם בפייסבוק

בקרו גם בדף הפייסבוק של החוג!

FACEBOOK


בהצלחה בלימודים!

לכל תלמידי החוג היקרים,
שנת לימודים מהנה ופורייה!


סמינר מחלקתי

הנכם מוזמנים לסמינר המחלקתי הראשון לשנת תשע"ז שיתקיים בתאריך י"ג בחשוון תשע"ז, 14 בנובמבר 2016.
ד"ר אהד כהן מחוגנו ירצה על כינויי הגוף וצייני המושא בשפות השמיות העתיקות.
ההרצאה תתקיים באולם 146 באגף החדש של הספרייה.
בואו בשמחה!

תכנית הסמינר


כרמלים יא

אנו שמחים לבשר כי כרך יא של כרמלים יצא לאור.
המעוניינים מוזמנים לפנות אל חנות הספרים שליד מכון בן-צבי:
bookstore@ybz.org.il ;02-5398833

לתוכן העניינים לחצו כאן


החוג ללשון העברית - גם בפייסבוק

בקרו גם בדף הפייסבוק של החוג!

FACEBOOK


בהצלחה בלימודים!

לכל תלמידי החוג היקרים,
שנת לימודים מהנה ופורייה!


סמינר מחלקתי

הנכם מוזמנים לסמינר המחלקתי הראשון לשנת תשע"ז שיתקיים בתאריך י"ג בחשוון תשע"ז, 14 בנובמבר 2016.
ד"ר אהד כהן מחוגנו ירצה על כינויי הגוף וצייני המושא בשפות השמיות העתיקות.
ההרצאה תתקיים באולם 146 באגף החדש של הספרייה.
בואו בשמחה!

תכנית הסמינר


כרמלים יא

אנו שמחים לבשר כי כרך יא של כרמלים יצא לאור.
המעוניינים מוזמנים לפנות אל חנות הספרים שליד מכון בן-צבי:
bookstore@ybz.org.il ;02-5398833

לתוכן העניינים לחצו כאן


החוג ללשון העברית - גם בפייסבוק

בקרו גם בדף הפייסבוק של החוג!

FACEBOOK


בהצלחה בלימודים!

לכל תלמידי החוג היקרים,
שנת לימודים מהנה ופורייה!


סמינר מחלקתי

הנכם מוזמנים לסמינר המחלקתי הראשון לשנת תשע"ז שיתקיים בתאריך י"ג בחשוון תשע"ז, 14 בנובמבר 2016.
ד"ר אהד כהן מחוגנו ירצה על כינויי הגוף וצייני המושא בשפות השמיות העתיקות.
ההרצאה תתקיים באולם 146 באגף החדש של הספרייה.
בואו בשמחה!

תכנית הסמינר


כרמלים יא

אנו שמחים לבשר כי כרך יא של כרמלים יצא לאור.
המעוניינים מוזמנים לפנות אל חנות הספרים שליד מכון בן-צבי:
bookstore@ybz.org.il ;02-5398833

לתוכן העניינים לחצו כאן


החוג ללשון העברית - גם בפייסבוק

בקרו גם בדף הפייסבוק של החוג!

FACEBOOK


בהצלחה בלימודים!

לכל תלמידי החוג היקרים,
שנת לימודים מהנה ופורייה!


סמינר מחלקתי

הנכם מוזמנים לסמינר המחלקתי הראשון לשנת תשע"ז שיתקיים בתאריך י"ג בחשוון תשע"ז, 14 בנובמבר 2016.
ד"ר אהד כהן מחוגנו ירצה על כינויי הגוף וצייני המושא בשפות השמיות העתיקות.
ההרצאה תתקיים באולם 146 באגף החדש של הספרייה.
בואו בשמחה!

תכנית הסמינר


כרמלים יא

אנו שמחים לבשר כי כרך יא של כרמלים יצא לאור.
המעוניינים מוזמנים לפנות אל חנות הספרים שליד מכון בן-צבי:
bookstore@ybz.org.il ;02-5398833

לתוכן העניינים לחצו כאן


החוג ללשון העברית - גם בפייסבוק

בקרו גם בדף הפייסבוק של החוג!

FACEBOOK


בהצלחה בלימודים!

לכל תלמידי החוג היקרים,
שנת לימודים מהנה ופורייה!


סמינר מחלקתי

הנכם מוזמנים לסמינר המחלקתי הראשון לשנת תשע"ז שיתקיים בתאריך י"ג בחשוון תשע"ז, 14 בנובמבר 2016.
ד"ר אהד כהן מחוגנו ירצה על כינויי הגוף וצייני המושא בשפות השמיות העתיקות.
ההרצאה תתקיים באולם 146 באגף החדש של הספרייה.
בואו בשמחה!

תכנית הסמינר


כרמלים יא

אנו שמחים לבשר כי כרך יא של כרמלים יצא לאור.
המעוניינים מוזמנים לפנות אל חנות הספרים שליד מכון בן-צבי:
bookstore@ybz.org.il ;02-5398833

לתוכן העניינים לחצו כאן


החוג ללשון העברית - גם בפייסבוק

בקרו גם בדף הפייסבוק של החוג!

FACEBOOK


בהצלחה בלימודים!

לכל תלמידי החוג היקרים,
שנת לימודים מהנה ופורייה!


סמינר מחלקתי

הנכם מוזמנים לסמינר המחלקתי הראשון לשנת תשע"ז שיתקיים בתאריך י"ג בחשוון תשע"ז, 14 בנובמבר 2016.
ד"ר אהד כהן מחוגנו ירצה על כינויי הגוף וצייני המושא בשפות השמיות העתיקות.
ההרצאה תתקיים באולם 146 באגף החדש של הספרייה.
בואו בשמחה!

תכנית הסמינר


כרמלים יא

אנו שמחים לבשר כי כרך יא של כרמלים יצא לאור.
המעוניינים מוזמנים לפנות אל חנות הספרים שליד מכון בן-צבי:
bookstore@ybz.org.il ;02-5398833

לתוכן העניינים לחצו כאן


החוג ללשון העברית - גם בפייסבוק

בקרו גם בדף הפייסבוק של החוג!

FACEBOOK


בהצלחה בלימודים!

לכל תלמידי החוג היקרים,
שנת לימודים מהנה ופורייה!


סמינר מחלקתי

הנכם מוזמנים לסמינר המחלקתי הראשון לשנת תשע"ז שיתקיים בתאריך י"ג בחשוון תשע"ז, 14 בנובמבר 2016.
ד"ר אהד כהן מחוגנו ירצה על כינויי הגוף וצייני המושא בשפות השמיות העתיקות.
ההרצאה תתקיים באולם 146 באגף החדש של הספרייה.
בואו בשמחה!

תכנית הסמינר


כרמלים יא

אנו שמחים לבשר כי כרך יא של כרמלים יצא לאור.
המעוניינים מוזמנים לפנות אל חנות הספרים שליד מכון בן-צבי:
bookstore@ybz.org.il ;02-5398833

לתוכן העניינים לחצו כאן


החוג ללשון העברית - גם בפייסבוק

בקרו גם בדף הפייסבוק של החוג!

FACEBOOK


בהצלחה בלימודים!

לכל תלמידי החוג היקרים,
שנת לימודים מהנה ופורייה!


סמינר מחלקתי

הנכם מוזמנים לסמינר המחלקתי הראשון לשנת תשע"ז שיתקיים בתאריך י"ג בחשוון תשע"ז, 14 בנובמבר 2016.
ד"ר אהד כהן מחוגנו ירצה על כינויי הגוף וצייני המושא בשפות השמיות העתיקות.
ההרצאה תתקיים באולם 146 באגף החדש של הספרייה.
בואו בשמחה!

תכנית הסמינר


כרמלים יא

אנו שמחים לבשר כי כרך יא של כרמלים יצא לאור.
המעוניינים מוזמנים לפנות אל חנות הספרים שליד מכון בן-צבי:
bookstore@ybz.org.il ;02-5398833

לתוכן העניינים לחצו כאן