top heb

מבזקים


החוג ללשון העברית - גם בפייסבוק

בקרו גם בדף הפייסבוק של החוג!

FACEBOOK


ברכות לפתיחת סמסטר ב

לכל תלמידינו ותלמידותינו,
חזרה נעימה ללימודים וסמסטר מוצלח!


כרמלים יב

בשורה משמחת: כרך יב של כרמלים יצא לאור בשעה טובה.
לרכישה יש לפנות ליד יצחק בן-צבי: bookstore@ybz.org.il; 02-5398833

לתוכן העניינים לחצו כאן


סמינר מחלקתי

הנכם מוזמנים לסמינר המחלקתי הבא שיתקיים בכ"ב באדר תשע"ז, 20 במרץ 2017.
ד"ר ברכה ניר תרצה על המורפו-תחביר בהתפתחות שפה.
הסמינר יתקיים בין השעות 17:45-16:15 באודיטוריום הספרייה (האגף הצפוני).
נשמח לראותכם!

תכנית הסמינר


החוג ללשון העברית - גם בפייסבוק

בקרו גם בדף הפייסבוק של החוג!

FACEBOOK


ברכות לפתיחת סמסטר ב

לכל תלמידינו ותלמידותינו,
חזרה נעימה ללימודים וסמסטר מוצלח!


כרמלים יב

בשורה משמחת: כרך יב של כרמלים יצא לאור בשעה טובה.
לרכישה יש לפנות ליד יצחק בן-צבי: bookstore@ybz.org.il; 02-5398833

לתוכן העניינים לחצו כאן


סמינר מחלקתי

הנכם מוזמנים לסמינר המחלקתי הבא שיתקיים בכ"ב באדר תשע"ז, 20 במרץ 2017.
ד"ר ברכה ניר תרצה על המורפו-תחביר בהתפתחות שפה.
הסמינר יתקיים בין השעות 17:45-16:15 באודיטוריום הספרייה (האגף הצפוני).
נשמח לראותכם!

תכנית הסמינר


החוג ללשון העברית - גם בפייסבוק

בקרו גם בדף הפייסבוק של החוג!

FACEBOOK


ברכות לפתיחת סמסטר ב

לכל תלמידינו ותלמידותינו,
חזרה נעימה ללימודים וסמסטר מוצלח!


כרמלים יב

בשורה משמחת: כרך יב של כרמלים יצא לאור בשעה טובה.
לרכישה יש לפנות ליד יצחק בן-צבי: bookstore@ybz.org.il; 02-5398833

לתוכן העניינים לחצו כאן


סמינר מחלקתי

הנכם מוזמנים לסמינר המחלקתי הבא שיתקיים בכ"ב באדר תשע"ז, 20 במרץ 2017.
ד"ר ברכה ניר תרצה על המורפו-תחביר בהתפתחות שפה.
הסמינר יתקיים בין השעות 17:45-16:15 באודיטוריום הספרייה (האגף הצפוני).
נשמח לראותכם!

תכנית הסמינר


החוג ללשון העברית - גם בפייסבוק

בקרו גם בדף הפייסבוק של החוג!

FACEBOOK


ברכות לפתיחת סמסטר ב

לכל תלמידינו ותלמידותינו,
חזרה נעימה ללימודים וסמסטר מוצלח!


כרמלים יב

בשורה משמחת: כרך יב של כרמלים יצא לאור בשעה טובה.
לרכישה יש לפנות ליד יצחק בן-צבי: bookstore@ybz.org.il; 02-5398833

לתוכן העניינים לחצו כאן


סמינר מחלקתי

הנכם מוזמנים לסמינר המחלקתי הבא שיתקיים בכ"ב באדר תשע"ז, 20 במרץ 2017.
ד"ר ברכה ניר תרצה על המורפו-תחביר בהתפתחות שפה.
הסמינר יתקיים בין השעות 17:45-16:15 באודיטוריום הספרייה (האגף הצפוני).
נשמח לראותכם!

תכנית הסמינר


החוג ללשון העברית - גם בפייסבוק

בקרו גם בדף הפייסבוק של החוג!

FACEBOOK


ברכות לפתיחת סמסטר ב

לכל תלמידינו ותלמידותינו,
חזרה נעימה ללימודים וסמסטר מוצלח!


כרמלים יב

בשורה משמחת: כרך יב של כרמלים יצא לאור בשעה טובה.
לרכישה יש לפנות ליד יצחק בן-צבי: bookstore@ybz.org.il; 02-5398833

לתוכן העניינים לחצו כאן


סמינר מחלקתי

הנכם מוזמנים לסמינר המחלקתי הבא שיתקיים בכ"ב באדר תשע"ז, 20 במרץ 2017.
ד"ר ברכה ניר תרצה על המורפו-תחביר בהתפתחות שפה.
הסמינר יתקיים בין השעות 17:45-16:15 באודיטוריום הספרייה (האגף הצפוני).
נשמח לראותכם!

תכנית הסמינר


החוג ללשון העברית - גם בפייסבוק

בקרו גם בדף הפייסבוק של החוג!

FACEBOOK


ברכות לפתיחת סמסטר ב

לכל תלמידינו ותלמידותינו,
חזרה נעימה ללימודים וסמסטר מוצלח!


כרמלים יב

בשורה משמחת: כרך יב של כרמלים יצא לאור בשעה טובה.
לרכישה יש לפנות ליד יצחק בן-צבי: bookstore@ybz.org.il; 02-5398833

לתוכן העניינים לחצו כאן


סמינר מחלקתי

הנכם מוזמנים לסמינר המחלקתי הבא שיתקיים בכ"ב באדר תשע"ז, 20 במרץ 2017.
ד"ר ברכה ניר תרצה על המורפו-תחביר בהתפתחות שפה.
הסמינר יתקיים בין השעות 17:45-16:15 באודיטוריום הספרייה (האגף הצפוני).
נשמח לראותכם!

תכנית הסמינר


החוג ללשון העברית - גם בפייסבוק

בקרו גם בדף הפייסבוק של החוג!

FACEBOOK


ברכות לפתיחת סמסטר ב

לכל תלמידינו ותלמידותינו,
חזרה נעימה ללימודים וסמסטר מוצלח!


כרמלים יב

בשורה משמחת: כרך יב של כרמלים יצא לאור בשעה טובה.
לרכישה יש לפנות ליד יצחק בן-צבי: bookstore@ybz.org.il; 02-5398833

לתוכן העניינים לחצו כאן


סמינר מחלקתי

הנכם מוזמנים לסמינר המחלקתי הבא שיתקיים בכ"ב באדר תשע"ז, 20 במרץ 2017.
ד"ר ברכה ניר תרצה על המורפו-תחביר בהתפתחות שפה.
הסמינר יתקיים בין השעות 17:45-16:15 באודיטוריום הספרייה (האגף הצפוני).
נשמח לראותכם!

תכנית הסמינר


החוג ללשון העברית - גם בפייסבוק

בקרו גם בדף הפייסבוק של החוג!

FACEBOOK


ברכות לפתיחת סמסטר ב

לכל תלמידינו ותלמידותינו,
חזרה נעימה ללימודים וסמסטר מוצלח!


כרמלים יב

בשורה משמחת: כרך יב של כרמלים יצא לאור בשעה טובה.
לרכישה יש לפנות ליד יצחק בן-צבי: bookstore@ybz.org.il; 02-5398833

לתוכן העניינים לחצו כאן


סמינר מחלקתי

הנכם מוזמנים לסמינר המחלקתי הבא שיתקיים בכ"ב באדר תשע"ז, 20 במרץ 2017.
ד"ר ברכה ניר תרצה על המורפו-תחביר בהתפתחות שפה.
הסמינר יתקיים בין השעות 17:45-16:15 באודיטוריום הספרייה (האגף הצפוני).
נשמח לראותכם!

תכנית הסמינר