top heb

מבזקים


החוג ללשון העברית - גם בפייסבוק

בקרו גם בדף הפייסבוק של החוג!

FACEBOOK


טיול חוגי!

לכל תלמידי החוג - הנכם מוזמנים לטיול החוגי השנתי. השנה נצא לשמורת הבניאס ולמוזיאון עתיקות הגולן בקצרין. ארוחת צהריים קלה תיערך במסעדת "דג על הדן". הטיול יתקיים ב-22 במאי 2017 בעלות סמלית של 50 ש"ח. ההרשמה אצל לאה, מרכזת החוג. מהרו להירשם!


כרמלים יב

בשורה משמחת: כרך יב של כרמלים יצא לאור בשעה טובה.
לרכישה יש לפנות ליד יצחק בן-צבי: bookstore@ybz.org.il; 02-5398833

לתוכן העניינים לחצו כאן


סמינר מחלקתי

הנכם מוזמנים להרצאתו של ד"ר פאבל אוזרוב: From Information Structure to Interactional Structuring of Information: The Nature of "Topical" and "Focal" Effects in Burmese and Hebrew.
ההרצאה תתקיים ב-8 במאי באולם
146 באגף החדש של הספרייה בין השעות 17:45-16:15.
בואו בשמחה!

תכנית הסמינר


ברכות לד"ר יוני וורמסר

ברכות מאליפות לד"ר יוני וורמסר לרגל אישור עבודת הדוקטור שלו: משנתו הדקדוקית של ר' זלמן הענא בהנחיית פרופ' אילן אלדר.
חילך לאורייתא!


החוג ללשון העברית - גם בפייסבוק

בקרו גם בדף הפייסבוק של החוג!

FACEBOOK


טיול חוגי!

לכל תלמידי החוג - הנכם מוזמנים לטיול החוגי השנתי. השנה נצא לשמורת הבניאס ולמוזיאון עתיקות הגולן בקצרין. ארוחת צהריים קלה תיערך במסעדת "דג על הדן". הטיול יתקיים ב-22 במאי 2017 בעלות סמלית של 50 ש"ח. ההרשמה אצל לאה, מרכזת החוג. מהרו להירשם!


כרמלים יב

בשורה משמחת: כרך יב של כרמלים יצא לאור בשעה טובה.
לרכישה יש לפנות ליד יצחק בן-צבי: bookstore@ybz.org.il; 02-5398833

לתוכן העניינים לחצו כאן


סמינר מחלקתי

הנכם מוזמנים להרצאתו של ד"ר פאבל אוזרוב: From Information Structure to Interactional Structuring of Information: The Nature of "Topical" and "Focal" Effects in Burmese and Hebrew.
ההרצאה תתקיים ב-8 במאי באולם
146 באגף החדש של הספרייה בין השעות 17:45-16:15.
בואו בשמחה!

תכנית הסמינר


ברכות לד"ר יוני וורמסר

ברכות מאליפות לד"ר יוני וורמסר לרגל אישור עבודת הדוקטור שלו: משנתו הדקדוקית של ר' זלמן הענא בהנחיית פרופ' אילן אלדר.
חילך לאורייתא!


החוג ללשון העברית - גם בפייסבוק

בקרו גם בדף הפייסבוק של החוג!

FACEBOOK


טיול חוגי!

לכל תלמידי החוג - הנכם מוזמנים לטיול החוגי השנתי. השנה נצא לשמורת הבניאס ולמוזיאון עתיקות הגולן בקצרין. ארוחת צהריים קלה תיערך במסעדת "דג על הדן". הטיול יתקיים ב-22 במאי 2017 בעלות סמלית של 50 ש"ח. ההרשמה אצל לאה, מרכזת החוג. מהרו להירשם!


כרמלים יב

בשורה משמחת: כרך יב של כרמלים יצא לאור בשעה טובה.
לרכישה יש לפנות ליד יצחק בן-צבי: bookstore@ybz.org.il; 02-5398833

לתוכן העניינים לחצו כאן


סמינר מחלקתי

הנכם מוזמנים להרצאתו של ד"ר פאבל אוזרוב: From Information Structure to Interactional Structuring of Information: The Nature of "Topical" and "Focal" Effects in Burmese and Hebrew.
ההרצאה תתקיים ב-8 במאי באולם
146 באגף החדש של הספרייה בין השעות 17:45-16:15.
בואו בשמחה!

תכנית הסמינר


ברכות לד"ר יוני וורמסר

ברכות מאליפות לד"ר יוני וורמסר לרגל אישור עבודת הדוקטור שלו: משנתו הדקדוקית של ר' זלמן הענא בהנחיית פרופ' אילן אלדר.
חילך לאורייתא!


החוג ללשון העברית - גם בפייסבוק

בקרו גם בדף הפייסבוק של החוג!

FACEBOOK


טיול חוגי!

לכל תלמידי החוג - הנכם מוזמנים לטיול החוגי השנתי. השנה נצא לשמורת הבניאס ולמוזיאון עתיקות הגולן בקצרין. ארוחת צהריים קלה תיערך במסעדת "דג על הדן". הטיול יתקיים ב-22 במאי 2017 בעלות סמלית של 50 ש"ח. ההרשמה אצל לאה, מרכזת החוג. מהרו להירשם!


כרמלים יב

בשורה משמחת: כרך יב של כרמלים יצא לאור בשעה טובה.
לרכישה יש לפנות ליד יצחק בן-צבי: bookstore@ybz.org.il; 02-5398833

לתוכן העניינים לחצו כאן


סמינר מחלקתי

הנכם מוזמנים להרצאתו של ד"ר פאבל אוזרוב: From Information Structure to Interactional Structuring of Information: The Nature of "Topical" and "Focal" Effects in Burmese and Hebrew.
ההרצאה תתקיים ב-8 במאי באולם
146 באגף החדש של הספרייה בין השעות 17:45-16:15.
בואו בשמחה!

תכנית הסמינר


ברכות לד"ר יוני וורמסר

ברכות מאליפות לד"ר יוני וורמסר לרגל אישור עבודת הדוקטור שלו: משנתו הדקדוקית של ר' זלמן הענא בהנחיית פרופ' אילן אלדר.
חילך לאורייתא!


החוג ללשון העברית - גם בפייסבוק

בקרו גם בדף הפייסבוק של החוג!

FACEBOOK


טיול חוגי!

לכל תלמידי החוג - הנכם מוזמנים לטיול החוגי השנתי. השנה נצא לשמורת הבניאס ולמוזיאון עתיקות הגולן בקצרין. ארוחת צהריים קלה תיערך במסעדת "דג על הדן". הטיול יתקיים ב-22 במאי 2017 בעלות סמלית של 50 ש"ח. ההרשמה אצל לאה, מרכזת החוג. מהרו להירשם!


כרמלים יב

בשורה משמחת: כרך יב של כרמלים יצא לאור בשעה טובה.
לרכישה יש לפנות ליד יצחק בן-צבי: bookstore@ybz.org.il; 02-5398833

לתוכן העניינים לחצו כאן


סמינר מחלקתי

הנכם מוזמנים להרצאתו של ד"ר פאבל אוזרוב: From Information Structure to Interactional Structuring of Information: The Nature of "Topical" and "Focal" Effects in Burmese and Hebrew.
ההרצאה תתקיים ב-8 במאי באולם
146 באגף החדש של הספרייה בין השעות 17:45-16:15.
בואו בשמחה!

תכנית הסמינר


ברכות לד"ר יוני וורמסר

ברכות מאליפות לד"ר יוני וורמסר לרגל אישור עבודת הדוקטור שלו: משנתו הדקדוקית של ר' זלמן הענא בהנחיית פרופ' אילן אלדר.
חילך לאורייתא!


החוג ללשון העברית - גם בפייסבוק

בקרו גם בדף הפייסבוק של החוג!

FACEBOOK


טיול חוגי!

לכל תלמידי החוג - הנכם מוזמנים לטיול החוגי השנתי. השנה נצא לשמורת הבניאס ולמוזיאון עתיקות הגולן בקצרין. ארוחת צהריים קלה תיערך במסעדת "דג על הדן". הטיול יתקיים ב-22 במאי 2017 בעלות סמלית של 50 ש"ח. ההרשמה אצל לאה, מרכזת החוג. מהרו להירשם!


כרמלים יב

בשורה משמחת: כרך יב של כרמלים יצא לאור בשעה טובה.
לרכישה יש לפנות ליד יצחק בן-צבי: bookstore@ybz.org.il; 02-5398833

לתוכן העניינים לחצו כאן


סמינר מחלקתי

הנכם מוזמנים להרצאתו של ד"ר פאבל אוזרוב: From Information Structure to Interactional Structuring of Information: The Nature of "Topical" and "Focal" Effects in Burmese and Hebrew.
ההרצאה תתקיים ב-8 במאי באולם
146 באגף החדש של הספרייה בין השעות 17:45-16:15.
בואו בשמחה!

תכנית הסמינר


ברכות לד"ר יוני וורמסר

ברכות מאליפות לד"ר יוני וורמסר לרגל אישור עבודת הדוקטור שלו: משנתו הדקדוקית של ר' זלמן הענא בהנחיית פרופ' אילן אלדר.
חילך לאורייתא!


החוג ללשון העברית - גם בפייסבוק

בקרו גם בדף הפייסבוק של החוג!

FACEBOOK


טיול חוגי!

לכל תלמידי החוג - הנכם מוזמנים לטיול החוגי השנתי. השנה נצא לשמורת הבניאס ולמוזיאון עתיקות הגולן בקצרין. ארוחת צהריים קלה תיערך במסעדת "דג על הדן". הטיול יתקיים ב-22 במאי 2017 בעלות סמלית של 50 ש"ח. ההרשמה אצל לאה, מרכזת החוג. מהרו להירשם!


כרמלים יב

בשורה משמחת: כרך יב של כרמלים יצא לאור בשעה טובה.
לרכישה יש לפנות ליד יצחק בן-צבי: bookstore@ybz.org.il; 02-5398833

לתוכן העניינים לחצו כאן


סמינר מחלקתי

הנכם מוזמנים להרצאתו של ד"ר פאבל אוזרוב: From Information Structure to Interactional Structuring of Information: The Nature of "Topical" and "Focal" Effects in Burmese and Hebrew.
ההרצאה תתקיים ב-8 במאי באולם
146 באגף החדש של הספרייה בין השעות 17:45-16:15.
בואו בשמחה!

תכנית הסמינר


ברכות לד"ר יוני וורמסר

ברכות מאליפות לד"ר יוני וורמסר לרגל אישור עבודת הדוקטור שלו: משנתו הדקדוקית של ר' זלמן הענא בהנחיית פרופ' אילן אלדר.
חילך לאורייתא!


החוג ללשון העברית - גם בפייסבוק

בקרו גם בדף הפייסבוק של החוג!

FACEBOOK


טיול חוגי!

לכל תלמידי החוג - הנכם מוזמנים לטיול החוגי השנתי. השנה נצא לשמורת הבניאס ולמוזיאון עתיקות הגולן בקצרין. ארוחת צהריים קלה תיערך במסעדת "דג על הדן". הטיול יתקיים ב-22 במאי 2017 בעלות סמלית של 50 ש"ח. ההרשמה אצל לאה, מרכזת החוג. מהרו להירשם!


כרמלים יב

בשורה משמחת: כרך יב של כרמלים יצא לאור בשעה טובה.
לרכישה יש לפנות ליד יצחק בן-צבי: bookstore@ybz.org.il; 02-5398833

לתוכן העניינים לחצו כאן


סמינר מחלקתי

הנכם מוזמנים להרצאתו של ד"ר פאבל אוזרוב: From Information Structure to Interactional Structuring of Information: The Nature of "Topical" and "Focal" Effects in Burmese and Hebrew.
ההרצאה תתקיים ב-8 במאי באולם
146 באגף החדש של הספרייה בין השעות 17:45-16:15.
בואו בשמחה!

תכנית הסמינר


ברכות לד"ר יוני וורמסר

ברכות מאליפות לד"ר יוני וורמסר לרגל אישור עבודת הדוקטור שלו: משנתו הדקדוקית של ר' זלמן הענא בהנחיית פרופ' אילן אלדר.
חילך לאורייתא!