יותם בן-משה - על צקצוקים ומצמוצים בשיחה העברית - 2.12.19

שלומות לכולכם,
ביום שני,  ד' בכסלו תש"ף; 2 בדצמבר 2019, נקיים עוד מפגש של הסמינר המחלקתי.
הסמינר יתקיים בחדר 167 ויתחיל בשעה 16.15.
הסמינר מיועד לתלמידות ולתלמידים מתקדמים והנוכחות חובה בשני חלקי הסמינר.

הנה פרטי ההרצאות:

פרופ' אליצור בר-אשר סיגל, האוניברסיטה העברית בירושלים

ידיעה של שפה ספרותית בימי הביניים: מבט מן הארמית ומן העברית

מר יותם בן-משה, החוג ללשון העברית באוניברסיטת חיפה

על צקצוקים ומצמוצים בשיחה העברית: מעמדם בשפה, בתחביר ובאינטראקציה  

כולם מוזמנים!