החוג ללשון העברית באוניברסיטת חיפה
מתכבד להזמינכם לערב עיון ולהענקת מלגות הצטיינות
לזכרה של עמיתתנו היקרה, שהלכה מעמנו בטרם עת

פרופ' עירית מאיר, זכרה לברכה
במלאת שלוש שנים לפטירתה

ביום שני, כ"ד באדר תשפ"א, 8 במרץ 2021, בשעה 16.15
 
דברי פתיחה: פרופ' אפרים לב, דקן הפקולטה למדעי הרוח, אוניברסיטת חיפה
על עירית: פרופ' יהודית הנשקה, ראש החוג ללשון העברית, אוניברסיטת חיפה
הרצאת אורחת: פרופ' נורה בונה, החוג לבלשנות, האוניברסיטה העברית בירושלים, דאיקטיות ושינוי לשוני: המקרה של בו"א
דברי נציגות הזוכות: ענבל שפירא ומירב סולומון