כשנה חלפה מאז שנפרדנו מחברתנו היקרה, פרופ' עירית מאיר, זכרה לברכה. 
עירית היתה חוקרת מוערכת, מורה אהובה ועמיתה נאמנה. החוג ללשון העברית באוניברסיטת חיפה יקיים לזכרה ערב עיון ומוסיקה.
עמיתיה, תלמידיה וכל מוקירי זכרה מוזמנים.

Irit 18.3.19