החוג ללשון העברית באוניברסיטת חיפה יקיים יום עיון לזכרה ולכבודה של פרופ' עירית מאיר ז״ל ביום שני, כ"ט באייר תשע"ח, 14 במאי 2018.
ביום זה נשמע 11 הרצאות בתחומים שונים של הבלשנות, ולאחר מכן נקיים מושב שבו סטודנטים, עמיתים ובני משפחה ידברו על עירית ז״ל.
הכינוס יתקיים בין השעות 9:15 - 18:30 באוניברסיטת חיפה, בית הסטודנט, קומה 0.
כל ההרצאות והמושבים יתורגומו סימולטנית לשפת הסימנים.