faculty transparent

 

החוג ללשון העברית
הפקולטה למדעי הרוח I אוניברסיטת חיפה

WhiteUnivLogo 1024x886 1

top

ד"ר עברי בוניס
תפקיד:
סגל בכיר - מרצה
דואל:
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
תחומי מחקר:
כתבתי את עבודת הדוקטור שלי על תחביר הצורות של הארמית היהודית הארץ ישראלית באוניברסיטה העברית, בהנחיית פרופ' סטיב פסברג (2018). תחומי המחקר העיקריים שלי כוללים דקדוק היסטורי והשוואתי של לשון חז"ל ושל ניבי הארמית הקדומה והחדשה. חקרתי התפתחויות בשימוש בתווית היידוע העברית והארמית, הדקדוק ההיסטורי של כינויי הרמז בלשון חז"ל, וההתפתחות ההיסטוריות של נטיות הפועל בארמית, בפרט בארמית המערבית המאוחרת וניבי הארמית החדשה מהרי מול הלבנון (מעלולא). בין שאיפותיי המחקריות - הבנת התמונה הלשונית המורכבת של תקופת חז"ל בארץ־ישראל. במחקריי אני תמיד גם משווה את המצב בעברית ובארמית לשפות אחרות, בפרט לשפות שמיות. במסגרת זו יש לי עניין רב בערבית המדוברת, בפרט הערבית הסורית שבאה במגע הדוק עם הארמית החדשה המערבית.