שירת רטוש ולשונו

מיכל אפרת
החוג ללשון העברית, אוניברסיטת חיפה