העברית ואחיותיה
כתב עת לחקר הלשון העברית וזיקתה
ללשונות השמיות וללשונות היהודים

:עורכת
מיכל אפרת
החוג ללשון העברית, אוניברסיטת חיפ