העברית ואחיותיה
כתב עת לחקר הלשון העברית
וזיקתה ללשונות השמיות
וללשונות היהודים


כרך ד-ה
ספר יובל לכבוד פרופ' משה אז

בעריכת יצחק אבישור