העברית ואחיותיה
כתב עת לחקר הלשון העברית
וזיקתה ללשונות השמיות
וללשונות היהודים


כרך ב-ג
בעריכת יצחק אבישור


החוג ללשון העברית, ואוניברסיטת חיפ תשס"א