העברית ואחיותיה כתב עת לחקר הלשון העברית וזיקתה ללשונות השמיות וללשונות היהודים

כרך א'
מילונים ולקסיקוגרפי

בעריכת יצחק אבישור


החוג ללשון העברית,
ואוניברסיטת חיפה תשס"א


כתב-עת זה, שקראנו לו "העברית ואחיותיה", יעסוק בחקר הלשון העברית וכ בזיקתה של הלשון העברית לאחיותיה הלשונות השמיות, אך לא במחקרים מיוחדים על הלשונות השמיות עצמן, וכמו כן יעסוק בקשריה
של הלשון העברית ללשונות היהודים, אך לא בחקר לשונות היהודים גופן, אלא במרכיב העברי והארמי שבאותן לשונות.

חוג ללשון העברית הקיים למעלה מחצי יובל באוניברסיטה ומלמדים בו כעשרים מורים ראוי לו שיקים לו במה לחקר הלשון העברית וחבל שלא נוסדה במה כזו קודם לכן בשל קשיי מימון. תקוותנו שכתב עת זה יתמיד להופיע במסגרת חוגנו ושאיפתנו שיצא כשנתון מדי שנה בשנה.

כתב העת יהיה פתוח לא רק למורי החוג בחוג ללשון העברית באוניברסיטת חיפ אלא לכל החוקרים בתחומים שהוגדרו לעיל, כמו כן יהיו בו מדורים לביקורות ספרים בחקר הלשון העברית והתחומים הסמוכים לה ולתגובות חוקרים על המתפרסם בו,בשנים הראשונות לקיום כתב העת בכוונתנו
להקדיש כל שנתון לנושא מוגדר בתחומים דלעיל בעקבות כינוס חוקרים שיתקיים באותו נושא, כגון העברית ובת הארמית היהודית, המרכיב העברי לויתהבלשונות היהודים וכן בנושאים המיוחדים ללשון העברית.

הכרך הראשון יוחד ל"מילונים ולקסיקוגרפיה" בעקבות כנס חוקרים שנערך בחוג ללשון העברית באוניברסיטת חיפה ביום 9.12.1998 ורוב המאמרים יסודם בהרצאות שהורצו באותו יום עיון.