פרופ' תמר צבי: תרגום רס"ג

הנוסח השומרוני של תרגום רס"ג לתורה – מענק מחקר של הקרן הלאומית למדע 18/09, לשנים 2012-2010.
תרגום רס"ג (רב סעדיה גאון, 882 - 942) לתורה, שנכתב בערבית יהודית ונמסר במרוצת הדורות הן באותיות עבריות הן באותיות ערביות, היה מוכר גם לשומרונים. פרויקט זה הוקדש להכנת מהדורה ביקורתית של הנוסח השומרוני של תרגום רס"ג לתורה בהתבסס בעיקר על כתב יד לונדון, הספרייה הבריטית OR7562, הכתוב באותיות שומרוניות, ולחקר הנוסח הזה בהשוואה לנוסחים אחרים של תרגום רס"ג לתורה ולתרגומי מקרא שומרוניים אחרים לערבית. עם השלמתו יצאו לאור כמה מאמרים שלי בנושא וכן ספרי הבא:
Zewi, Tamar. 2015. The Samaritan Version of Saadya Gaon’s Translation of the Pentateuch. (Biblia Arabica: Texts and Studies 3). Leiden: Brill.
The Samaritan Version of Saadya Gaons Translation 


קטעי גניזה מוקדמים של תרגום רס"ג לתורה – מענק מחקר של הקרן הלאומית למדע 150/15, לשנים 2019-2016.
פרויקט זה מוקדש לזיהוי ולחקר קטעי גניזה קדומים של תרגום רס"ג לתורה. למעלה מאלף קטעים של תרגום זה שרדו בגניזה הקהירית שמוצאה מבית הכנסת אבן עזרא שבפוסטאט (קהיר העתיקה). מרביתם שמורים כיום באוסף הגניזה שבספריית קיימברידג', ועוד רבים מהם שמורים בספריות ובאוספים נוספים ברחבי העולם, ובמיוחד באוסף פירקוביץ' שבספרייה הלאומית הרוסית בסנט פטרסבורג, באוסף אדלר של הסמינר התיאולוגי בניו יורק, בספרייה הבריטית ובספריית אוניברסיטת אוקספורד. מספר מאמרים כבר נתפרסמו או עומדים להתפרסם בעקבות מחקר זה, חלקם בשיתוף עם חוקר הגניזה, ד"ר אמיר אשור, הנוטל חלק גם בפרויקט זה.
להלן דוגמה לקטע גניזה של תרגום רס"ג לתורה בצורת רוטולוס (Cambridge, CUL T-S NS 285.160), ובו תרגום רס"ג לבראשית ז 23 – 24, ח 1 – 5. קטע זה עומד להתפרסם במאמר של ד"ר אמיר אשור ושלי, המוקדש לקבוצת קטעי גניזה מסוג זה:
gniza