רותי ברדנשטיין - מעגלים של שלילה - 3.6.19

הסמינר המחלקתי האחרון לשנת הלימודים תשע"ט יתקיים בכ"ט באייר, 3 ביוני.
המרצה האורחת היא רותי ברדנשטיין מן החוג לבלשנות באוניברסיטת תל אביב, וכותרת הרצאתה היא:
מעגלים של שלילה, המקרה של "סליחה".
הסמינר יתקיים בחדר 205 בבניין ג'ייקובס בשעות 17:45-16:15.
כולם מוזמנים!