סגל אקדמי

פרופ' יהודית הנשקה - ראש החוג סגל בכיר - פרופ' חבר 04-8240187 פנימי: 2187
פרופ' מיכל אורנן-אפרת סגל בכיר - פרופ' מן המניין 04-8240190 פנימי:2190
פרופ' יעל משלר סגל בכיר - פרופ' מן המניין 04-8249965 פנימי: 53965
פרופ' תמר צבי סגל בכיר - פרופ' מן המניין 04-8240191 פנימי: 2191
פרופ' עירית מאיר ז"ל סגל בכיר - פרופ' חבר
ד"ר סול אזואלוס-אטיאס סגל בכיר - מרצה בכירה 04-8240192 פנימי: 2192
ד"ר דלית אסולין סגל בכיר - מרצה בכירה 04-8288189 פנימי:8189
ד"ר אוהד כהן סגל בכיר - מרצה 04-8288189 פנימי: 8189