אמריטי וגמלאים

פרופ' יצחק אבישור אמריטוס - פרופ' מן המניין
פרופ' משה אזר ז"ל אמריטוס - פרופ' מן המניין
פרופ' אילן אלדר אמריטוס - פרופ' מן המניין 04-8240191 פנימי:2191
פרופ' אהרן דולגופולסקי ז"ל אמריטוס - פרופ' מן המניין
פרופ' יעקב מנצור אמריטוס - פרופ' מן המניין
פרופ' יוסף שטרית אמריטוס - פרופ' מן המניין
ד"ר יעקב גרונטפסט מרצה בכיר
ד"ר אריה פילובסקי מרצה בכיר