הודעות

החוג ללשון העברית - גם בפייסבוק

בקרו גם בדף הפייסבוק של החוג!

FACEBOOK


לימודי מ"א ביום אחד בשבוע!

לימודי המ״א בחוג ללשון עברית משנת תשפ״א ואילך מרוכזים ביום אחד בלבד (יום שני).
לימודי השלמה (לבעלי תארים אחרים) מרוכזים ביום עד יום וחצי (שני וחלק משלישי).
כל המעוניינים מוזמנים לפנות אלינו:
מרכזת החוג: yrosen@univ.haifa.ac.il
יו״ר ועדת מ״א: dalitassouline@gmail.com
ראש החוג: henshke@gmail.com


שנה טובה!

לכל תלמידות ותלמידי החוג ללשון העברית,
שנה טובה, בריאה וברוכה לכם ולבני משפחותיכם!.
top heb
4
2
5
3
3

תוכניות לימודים

מטרת הלימודים
מטרת הלימודים בחוג ללשון העברית היא להעניק ללומדים בסיס עיוני ומתודי לחקירת הלשון העברית, ולהכשיר מורים להוראת הלשון העברית בבתי-הספר העל-יסודיים. מטרה זו תושג על-ידי הקניית ידיעה ממצה ומקיפה בלשון העברית לתקופותיה, בזיקה לשפות השמיות האחיות, ותוך יישום הישגי הבלשנות הכללית המודרנית.
 
לימודי התואר השני מהווים המשך ללימודי התואר הראשון בחוג ללשון העברית.
תכליתם להרחיב ולהעמיק את הידיעות בחקר הלשון העברית לתקופותיה, וכן לבסס ולהרחיב את השימוש בכלי המחקר ובשיטות המחקר הנהוגים בתחומי הפילולוגיה העברית והבלשנות העברית למקצועותיהן העיקריים על-מנת להכשיר את הלומדים למחקר עצמאי בתחום הלשון העברית, ולהוראתה בכיתות הגבוהות של בית-הספר התיכון.